Opiskelijat pääsevät työskentelemään oikeiden projektien parissa ja oppivat työskentelemään ryhmissä.
- Viisas ihminen.

Tietoa

Floworks Living Lab on uusi oppimisympäristö, jossa työstetään käytännön projekteja. Uusia teknologioita, työkaluja ja oppimismalleja testataan ja arvioidaan.

Flowoks Living Lab tuo yhteen TAMKin opiskelijat ja henkilökunnan kehittämään yhdessä TAMKin koulutusteknologiaa.

Tärkeimmät aktiviteetit ovat opiskelijajohtoisesti tehtävät projektit, jotka ovat peräisin eri TAMKin yksiköistä.

Floworksissa opiskelija pääsee osallistumaan projektiopintoihin tai voi hakea harjoittelupaikkaa.